• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 

Xe Thư viện lưu động của Thư viện tỉnh Yên Bái phục vụ cán bộ, công chức, viện chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và tất cả người dân có nhu cầu học tập nghiên cứu, thu tập thông tin...thông qua các loại hình tư liệu có trên xe thư viện lưu động.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu của bạn đọc trên xe thư viện lưu động, Thư viện tỉnh Yên Bái quy định một số điều kiện về mượn, trả, đọc sách báo, truy cập Internet; sử dụng chương trình thư viện điện tử  như sau:

I. ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM PHỤC VỤ CƠ SỞ:

1. Các điểm phục vụ của xe thư viện lưu động phải ký cam kết với Thư viện tỉnh; Phòng; Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái về việc mượn sách của xe thư viện lưu động.

2.  Bố trí cán bộ của cơ sở đứng ra chịu trách nhiệm mượn, trả sách tại các điểm phục vụ của xe thư viện lưu động.

3. Các đợt mượn, trả sách đúng số lượng và thời gian quy định.

4. Chịu trách nhiệm bồi thường sách bị rách, nát và mất theo quy định của Thư viện tỉnh Yên Bái.

 II. ĐỐI VỚI VIỆC PHỤC VỤ BẠN ĐỘC TẠI CHỖ:

1.  Bạn đọc sử dụng sách, báo, truy cập Internet và chương trình thư viện điện tử  trên xe thư viện lưu động phải tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ thư viện.

2.  Không được tự động mang sách, báo ra khỏi khu vục phục vụ của xe lưu động khi chưa được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

3.   Khi đọc sách, báo, truy cập Internet, sử dụng chương trình thư viện điện trên xe thư viện lưu động phải thực hiện nếp sống văn minh nơi công công: Không nói bậy, đùa nghịch, mất trật tự. Giữ gìn, bảo quản sách, báo, các trang thiết  bị có trên xe.

4.  Đối với việc sử dụng Internet: Không được truy cập vào các trang Web cấm và chịu trách nhiệm với những nội dung đưa lên mạng Internet theo  quy định của pháp luật.

III. ĐỐI VỚI CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THƯ VIỆN ĐI PHỤC VỤ LƯU ĐỘNG:

1.   Thái độ phục vụ vui vẻ, hòa nhã, nhiệt tình, có trách nhiệm hướng dẫn bạn đọc sử dụng tài liệu và các trang thiết bị có trên xe thư viện lưu động.

2.   Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của bạn đọc, rút kinh nghiệm kịp thời để  phục vụ bạn đọc tốt hơn.

3.  Thực hiện nghiêm túc các quy định của cơ quan về phục vụ lưu động. Bảo vệ, bảo quản tài sản và thực hiện nếp sống văn  trong giao tiếp, ứng xử.

4.   Xử lý kịp thời, đúng mức sai phạm đối với các quy định khi đi phục vụ lưu động.

THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP