• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
 • Huyền thoại người mẹ Việt Nam anh hùng

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:34:28 SA

  Chiến tranh đã đi qua, hai cuộc kháng chiến trường kỳ chỉ còn là những quá khứ oanh liệt của dân tộc. Trên những chặng đường cách mạng, những chặng đường kháng chiến đã gắn liền với biết bao chiến tích anh hùng, biết bao hy sinh mất mát của nhân dân mà trước hết là những người mẹ, người vợ Việt Nam....

 • Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư thời đầu đổi mới

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:32:56 SA

  Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo kiên định, có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Suốt đời đồng chí đã phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân...

 • Đảng bộ tỉnh Yên Bái 70 năm xây dựng và trưởng thành (30/06/1945 - 30/06/2015)

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:30:33 SA

  Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập (30/6/1945) dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ Yên Bái đã lãnh chỉ đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua bao gian lao thử thách. 70 năm chiến đấu, anh dũng hy sinh, lao động sáng tạo, máu và mồ hôi của các thế hệ cán bộ đảng viên

 • Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:25:25 SA

  Cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Đế quốc Mỹ là cuộc chiến tranh cục bộ lớn nhất thế kỷ XX. Xét về quy mô lực lượng tham gia, phương tiện chiến tranh hiện đại được huy động và tính chất ác liệt theo chiều hướng tăng suốt 21 năm thì đây là cuộc đụng đầu lịch sử giữa đế quốc Mỹ và nhân dân Việt Nam...

 • Ký ức 40 năm những chặng đường lịch sử (30/4/1975 – 30/4/2015)

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:24:27 SA

  Chiến thắng 30/4 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 40 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công...

 • Bản lĩnh người lính trong thời chiến và trong kinh doanh

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:21:59 SA

  Những người lính đã cống hiến tuổi xuân cho đất nước, hi sinh bản thân mình vì độc lập dân tộc. Chiến tranh qua đi, trở về với đời thường, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, họ lại chiến đấu trên mặt trận kinh tế, không tiếng súng nhưng rất cam go, tiếp tục chiến đấu với giặc đói nghèo...

 • Tuổi trẻ với công tác bảo vệ môi trường

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:20:04 SA

  Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại, là nhân tố bảo đảm sức khỏe và chất lượng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc gia....

 • Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về phụ nữ và công tác phụ nữ

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:19:10 SA

  Trong quá trình dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng. Đánh giá cao vai trò của phụ nữ, Đảng ta đã chỉ rõ: “Lực lượng cách mạng của phụ nữ là lực lượng rất trọng yếu. Nếu quảng đại quần chúng phụ nữ không tham gia vào những cuộc tranh đấu thì cách mạng không thể thắng lợi được”. ...

 • Phụ nữ và bình đẳng giới

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:16:02 SA

  Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước ta để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bình đẳng giới được thể chế hóa trong hầu hết các văn bản pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý, tạo điều kiện và cơ hội trao quyền bình đẳng cho cả nam và nữ ...

 • Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

  Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:14:11 SA

  Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược, cơ bản, lâu dài trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám 1945, khi đất nước mới giành được độc lập, đang còn nhiều khó khăn Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm...

 • 71-80 of 134<  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  >

  XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

  THƯ VIỆN VIDEO

  KẾT NỐI WEBSITE

  LƯỢT TRUY CẬP