• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)
Ngày xuất bản: 21/12/2023 4:14:07 SA

           Nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí đấu tranh của quân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đồng thời khẳng định sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong 79 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu, trải qua gần 2/3 thế kỉ chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một quân đội hội đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc đất nước thân yêu của mình.

Ngày 22/12 hàng năm trở thành ngày truyền thống vẻ vang của Quân đội ta. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, hiểu dân, tin dân, dựa vào dân để thực hiện nhiệm vụ đồng thời sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản và cuộc sống yên bình của nhân dân, kể cả trong chiến tranh cũng như trong hòa bình.

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), thông qua 150 tài liệu được lựa chọn, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu với bạn đọc cùng ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam qua chuyên đề sách Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội  nhân dân  Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023)”  

 

Các tài liệu được lựa chọn để trưng bày phản ánh quá trình thành lập của Quân đội nhân dân Việt Nam; Quá trình chiến đấu và chiến thắng vẻ vang; Những đóng góp của lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định truyền thống quân đội cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới. Qua các tài liệu được trưng bày, bạn đọc có dịp ôn lại chặng đường lịch sử vô cùng oanh liệt của Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định sự sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với việc quan tâm, rèn luyện quân đội ta từ khi còn là những đội du kích nhỏ bé trở thành đội quân lớn mạnh như ngày nay.

Chuyên đề tài liệu được trưng bày và giới thiệu với bạn đọc tại Phòng đọc, tầng 2, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!

Trần Thị Hải

Phòng Công tác bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP