• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 – 1969
Ngày xuất bản: 09/05/2022 1:05:18 SA

 


             Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng, nhà lý luận thiên tài của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ xuất sắc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, cho hạnh phúc của nhân dân.

Trong suốt hành trình vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là một trong những nơi gắn bó lâu nhất đối với Người. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và làm việc trong 15 năm cuối cùng của cuộc đời (1954 – 1969) và cũng là một trong số ít di tích còn giữ được nguyên gốc.

Nhằm thiết thực phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là giai đoạn Người sống và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch (1954 – 1969); tích cực hưởng ứng Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu bộ sách: “Những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954 - 1969”, do tập thể cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2020, khổ 24cm.

Cuốn sách gồm 3 tập:

- Tập thứ nhất: Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1958, dài 582 trang ; KHPL: 959.7042 ; số ĐKCB: VT8524

- Tập thứ hai: Giai đoạn từ năm 1959 đến năm 1964, dài 861 trang ; KHPL: 959.7042 ; số ĐKCB: VT8525

- Tập thứ ba: Giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1969, dài 702 trang ; KHPL: 959.7042 ; số ĐKCB: VT8503

Bộ sách là kết quả của quá trình khảo sát, sưu tầm, thống kê toàn bộ các tư liệu (sự kiện, hồi ký, chuyện kể…) liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1954 – 1969 từ nhiều nguồn tin cậy, đảm bảo khoa học, chính xác, có giá trị lịch sử và nội dung truyên truyền cao.

Hy vọng Bộ sách là tài liệu thiết thực giúp bạn đọc tìm hiểu, nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách được phục vụ tại kho Phòng Đọc - Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách tới bạn đọc!

                                                                                  

Nguyễn Thị Hồng Điểm

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP