• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Chiến tranh nhân dân Việt Nam: góc nhìn từ lịch sử quân sự
Ngày xuất bản: 15/12/2023 3:15:34 CH

           Lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta ghi đậm những chiến công hiển hách, dấu ấn của các nhân vật lỗi lạc, là đề tài nghiên cứu không chỉ riêng cho các nhà khoa học trong nước mà cả thế giới, không chỉ các nhà sử học, mà còn các nhà nghiên cứu trên các lĩnh vực triết học, chính trị, quân sự, văn hóa, tư tưởng, kinh tế… nhằm lý giải cội nguồn của sức mạnh, tìm ra quy luật đấu tranh giành chiến thắng của dân tộc Việt Nam và nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam.

 Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và mong muốn bạn đọc cùng tìm hiểu về nghệ thuật quân sự Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Chiến tranh nhân dân Việt Nam góc nhìn từ lịch sử quân sự”. Sách được nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2022, khổ 14,5x 20,5 cm,  gồm 699 trang. KHPL: 959.704; số ĐKCB: LĐ114207, LĐ114208, LĐ114209, LĐ114210.

 

 Nội dung cuốn sách được chia làm 5 phần:

 Phần 1: Cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc, là những bài viết về các sự kiện, các vấn đề từ trong lịch sử giữ nước đến Cách mạng Tháng tám năm 1945.

Phần 2: Những sự kiện của cuộc kháng chiến trường kỳ, là các bài viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Phần 3: Dấu ấn 21 năm kháng chiến chống cuộc đụng đầu lịch sử giữa nhân dân Việt Nam và đế quốc Mỹ xâm lược.

Phần 4: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, là các bài viết về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, cũng như những vấn đề về củng cố nền quốc phòng toàn dân.

Phần 5: Danh nhân quân sự Việt Nam, là các bài viết về tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh: cống hiến về mặt quân sự của các nhà hoạt động cách mạng, các nhà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách giúp bạn đọc có thêm cách nhìn đa chiều về công cuộc giữ nước của dân tộc, về các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh biết bao xương máu cho sự nghiệp gìn giữ non sông, bảo vệ  độc lập, chủ quyền dân tộc. Dựng nước đi đôi với giữ nước đã trở thành quy luật xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc, viết nên những trang sử hào hùng, tạo nên cốt cách, phẩm giá của con Lạc cháu Hồng.

Sách hiện đang được phục vụ trên xe thư viện lưu động, phòng Xây dựng phong trào thư viện tỉnh Yên Bái.

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc !

 

                                                                                    Nguyễn Mạnh Khôi

                                                                             Phòng Xây dựng phong trào

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP