• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)
Ngày xuất bản: 06/09/2021 8:06:08 SA

 


        Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua 76 năm đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu để hôm nay chúng ta được hưởng trọn vẹn nền hòa bình, độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã trở thành chân lý không gì thay đổi được.

        Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày, giới thiệu chuyên đề tài liệu: “Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021)”. Nội dung chuyên đề giới thiệu tới bạn đọc 150 tài liệu: Những cội nguồn của Cách mạng Tháng Tám; Cách mạng Tháng Tám xây dựng và củng cố chính quyền 1945- 1946; Cách mạng tháng 8 qua tư liệu ảnh; 70 năm mùa thu cách mạng;  Nhận diện và bảo vệ tổ quốc nhiệm vụ của mỗi người dân Việt Nam;Chủ Tịch Hồ Chí Minh và tầm nhìn chiến lược về thời đại mới trong tuyên ngôn độc lập…

           Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!       

                        

Trần Thị Hải

Phòng Công tác bạn đọc


XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP