• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)
Ngày xuất bản: 18/10/2021 2:49:18 SA

 


        Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị bản sắc của dân tộc ta từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sự đóng góp ấy đã dần kết tinh thành những phẩm chất đạo đức tuyệt vời của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

        Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021) và kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2021), ngày mà cả đất nước Việt Nam dành để tôn vinh những người phụ nữ với những thiên chức cao quý, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021)”. Chuyên đề gồm 50 tài liệu giới thiệu về những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

        Cùng với thời gian, phụ nữ Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thiện bản thân, khẳng định vai trò không chỉ trong gia đình mà còn trong mọi lĩnh vực của xã hội, góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước giàu đẹp. Chuyên đề tài liệu được trưng bày giới thiệu tại tầng 1, Thư viện tỉnh Yên Bái.

        Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

  

                                                                                          

Nguyễn Hiền

 

Phòng Công tác bạn đọc

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP