• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế
Ngày xuất bản: 01/03/2018 3:17:33 SA

Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, phụ nữ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay khi đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế quốc tế toàn cầu hóa, xây dựng nền kinh tế thị trường, phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những đóng góp  vào sự phát triển chung của xã hội.

         Với vai trò và thiên chức của mình, phụ nữ Việt Nam đã phát huy vai trò, khả năng, sức sáng tạo trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên lĩnh vực chính trị, phụ nữ Việt Nam cũng đã tỏ rõ năng lực quản lý, lãnh đạo của mình trong bộ máy nhà nước, về cả các cấp từ trung ương đến địa phương. Trong lĩnh vực kinh tế lao động, phụ nữ Việt Nam tham gia ở mọi vị trí ngành nghề, đặc biệt là những người phụ nữ nông thôn đã có những đóng góp rất lớn, giữ vai trò chủ đạo trong trồng trọt và chăn nuôi, mạnh dạn ứng dụng những thành tựu khoa học, trong lao động, sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.  

          Bên cạnh việc tích cực tham gia các công tác xã hội, người phụ nữ Việt Nam còn đảm nhận một thiên chức cao cả, đó là người vợ, người mẹ, người thầy đầu tiên của con. Trong gia đình, người phụ nữ Việt Nam đã góp phần to lớn trong xây dựng gia đình theo chuẩn mực: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

          Nhân kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2018) Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế”. Chuyên đề giới thiệu 45 tài liệu viết về phụ nữ Việt Nam với những nội dung như: Phụ nữ lãnh đạo, phụ nữ quản lý gia đình, vai trò của phụ nữ nông thôn trong công nghiệp hóa nông thôn, phụ nữ và việt phát triển các nghành nghề, gương sáng phụ nữ, phụ nữ và bình đẳng giới trong đổi mới ở Việt Nam…và nhiều tài liệu khác viết về phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

          Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái.

          Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc

Phòng Phục vụ bạn đọc

Hồng Diên

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP