• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển (1946-2016)
Ngày xuất bản: 13/05/2021 2:09:06 SA

 

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 06/01/1946 đã đi vào lịch sử dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới về thể chế chính trị ở Việt Nam. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đánh dấu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, một thiết chế dân chủ, thiết chế trụ cột trong Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

 

Hơn 70 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã trải qua một chặng đường vẻ vang, xây dựng một vị thế vững chắc trong lòng dân, không ngừng lớn mạnh và phát triển, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học “Quốc hội Việt Nam – 70 năm hình thành và phát triển”. Cuộc hội thảo diễn ra ngày 8/12/2015. Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các bộ, ban, ngành đã thảo luận, trao đổi, đánh giá nghiêm túc, khách quan những kết quả đạt được, những đóng góp to lớn của Quốc hội vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phân tích những kinh nghiệm quý giá trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội để làm cơ sở cho việc đổi mới việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước của Quốc hội. Đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức, hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tới.

Cùng trong năm 2015, để góp phần giới thiệu rộng rãi kết quả của Hội thảo, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức biên soạn những nội dung được trình bày, thảo luận và các bài viết tại Hội thảo xuất bản cuốn sách “Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển (1946-2016)” gồm 326 trang, khổ 16 x 24 cm.

Ngoài phát biểu khai mạc, phát biểu tổng kết Hội thảo và phát biểu đề dẫn, nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Các ý kiến phát biểu và thảo luận tại Hội thảo: giới thiệu các bài phát biểu và thảo luận về các thành tựu, vai trò và chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân

Phần thứ hai: Các tham luận chuyên đề tại Hội thảo: giới thiệu các tham luận theo 3 nội dung: Nhìn lại 70 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; Vai trò của Quốc hội trong quá trình đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Hướng tới Ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đồng thời giúp bạn đọc có thêm tài liệu hữu ích phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Quốc hội Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu cuốn sách “Quốc hội Việt Nam - 70 năm hình thành và phát triển (1946-2016)” tới bạn đọc.

Hiện cuốn sách đang được phục vụ tại Phòng Đọc, Thư viện tỉnh Yên Bái.

Kí hiệu phân loại của  sách: 329.597

Số đăng kí cá biệt: VT7101

Xin trân trọng giới thiệu.

Phạm Lan Hương

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP