• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Cách mạng Tháng Tám - Một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX
Ngày xuất bản: 23/08/2016 3:36:22 SA

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta đã thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, tự quyết định vận mệnh của mình, làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.

 

Nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2 /9/1945 – 2/92015), Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề sách “Cách mạng Tháng Tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX”.

Chuyên đề gồm 70 tài liệu giới thiệu về quá trình đấu tranh giành chính quyền đầy gian lao, thử thách của nhân dân ta; vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng; ý nghĩa to lớn của Cách mạng Tháng Tám đối với tiến trình lịch sử dân tộc…

Chuyên đề được trưng bày tại Phòng Đọc, tầng 2 Thư viện tỉnh Yên Bái.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

 

Phạm Lan Hương

Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP