• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
Đảng cộng sản Việt Nam - 82 năm dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:03:25 SA

 Đảng Cộng sản ra đời đánh dấu “Bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam”. Hơn Tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, ghi lại những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930 – 3/02/2012), Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc chuyên đề sách: “Đảng cộng sản Việt Nam - 82 năm dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. Chuyên đề gồm: 65 tài liệu là sách báo, tạp chí, tư liệu, tranh ảnh... lựa chọn trong các kho tài liệu của Thư viện tỉnh, được trưng bày trực quan tại Phòng Trưng bày - Triển lãm Thư viện tỉnh Yên Bái.

Nội dung chuyên đề: “Đảng cộng sản Việt Nam - 82 năm dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”  giới thiệu những tài liệu quý về quá trình lãnh đạo tài tình của Đảng CSVN trong 82 năm qua đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Mục đích của chuyên đề nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, khơi dậy niềm tự hào và khẳng định thêm sự tin yêu vào Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng non sông đất nước ta ngày càng giàu đẹp.   Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc!

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP