• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 81 năm xây dựng và phát triển
Ngày xuất bản: 22/08/2016 7:04:52 SA

 Năm 2012 đánh dấu chặng đường 81 năm vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là  sự kiện quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ta thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ, tham gia nhiều hoạt động sôi nổi và ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm  ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2012).

            Trải qua 81 năm qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định được vai trò, vị trí là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, đồng thời là lực lượng lãnh đạo các phong trào của Đoàn, Hội, Đội.

            Với ý nghĩa đó, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - 81 năm xây dựng và phát triển”.

Chuyên đề gồm: 50 tài liệu sách, báo, tạp chí cú nội dung chuyển tải về lịch sử, vai trò và sự trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ ngày thành lập đến nay. Tài liệu được trưng bày giới thiệu trực quan tại Phòng Trưng bày - Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái. Chuyên đề sẽ giúp các cán bộ, đoàn viên thanh niên  phấn đấu tốt hơn nữa, góp phần xứng đáng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.            

                Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.

                   

Bùi Thị Dịu

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP