• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Hồ Chí Minh - Hành trình 79 mùa xuân
Ngày xuất bản: 23/08/2016 2:45:54 SA

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập, rèn luyện Đảng cộng sản Việt Nam và khai sinh Nhà nước Việt Namdân chủ cộng hòa. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của Người là “một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc”, đã “góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Người đã được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới.

 

Sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là một tài sản tinh thần vô giá của các thế hệ người Việt Nam, luôn tỏa sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam tiến lên trên con đường đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về tinh thần đoàn kết chiến đấu, tấm gương về đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Tầm ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lan tỏa và in dấu ấn sâu đậm trong các nhà hoạt động chính trị, xã hội và nhân dân lao động, trí thức quốc tế từ những năm đầu thế kỷ XX.

          Việt Nam – Hồ Chí Minh đã thành biểu tượng không tách rời. Tư tưởng, đạo đức, nhân cách, trước tác, sự nghiệp hoạt động của Người là tài sản vô cùng quý giá cho dân tộc và thời đại.

          Với mong muốn được phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Yên Bái giới thiệu chuyên đề sách: “Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân”. Đây là một công trình tư liệu – khoa học gồm 8 tác phẩm do các tác giả Nguyễn Văn Dương và Đỗ Hoàng Linh sưu tầm, biên soạn theo lối biên niên, giúp cho bạn đọc hình dung các hoạt động của nhân vật diễn ra theo năm tháng, thậm chí ngày, giờ, địa điểm, nội dung… từ khi Người sinh ra, ra đi tìm đường cứu nước rồi trở về Tổ quốc và lãnh đạo thắng lợi cuộc cách mạng của dân tộc Việt Nam…

          Đó là các tác phẩm :

 

1.         Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành : Giai đoạn 1890 – 1911 / Nguyễn Văn Dương sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 187tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

                                                                                                                Kí hiệu :        959.704

       NG527S

        Giới thiệu về tiểu sử, quê hương, gia đình, những hoạt động yêu nước đầu tiên và những đặc điểm, di tích lưu niệm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

2.        Người đi tìm hình của Nước : Giai đoạn 1911 – 1930 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 275tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :        959.704

                      NG558Đ

          Giới thiệu quá trình đi tìm đường cứu nước và những hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ  năm 1911 đến năm 1930

 

3.         Đường về Tổ quốc : Giai đoạn 1930 – 1941 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 259tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :        959.704

                       Đ561V

          Viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam giai đoạn 1930 – 1941

 

4.        Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh : Giai đoạn 1941 – 1945 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 311tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :         959.704

                       NG527A

          Viết về cuộc đời hoạt động cách mạng, tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam giai đoạn 1941 – 1945 cùng với 134 bài thơ trong tập “Ngục trung nhật ký” do Người sáng tác khi bị giải qua các nhà lao ở Trung Quốc

 

5.       Hồ Chí Minh 474 ngày độc lập :  Giai đoạn 1945 – 1946 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 295tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :        959.704

                       H450C

          Ghi lại những sự kiện, những hoạt động cách mạng, sự lãnh đạo kiệt xuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh để bảo vệ Chính quyền non trẻ từ ngày độc lập đầu tiên 2/9/1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946

 

6.       Hồ Chí Minh 9 năm kháng chiến : Giai đoạn 1946 – 1954 / Đỗ Hoàng Linh sưu tầm và biên soạn. – Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. – 283tr. ; 21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :        959.704

                       H450C

          Ghi lại quãng thời gian hoạt động cách mạng, tư tưởng và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1946 – 1954

 

7.       Người mang sứ mệnh của lịch sử : Giai đoạn 1954 – 1959 / Đỗ  Hoàng Linh biên soạn. – H. : Văn học, 2013. – 431tr. ;

21cm. – (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)

Kí hiệu :        959.704

                                                                                                                                       NG558M 

          Ghi lại những hoạt động, những tài năng kiệt xuất của nhà cách mạng, người tổ chức và cổ vũ những thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam, tính nhân đạo sâu sắc và giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ miền Bắc phục hồi vết thương chiến tranh, xây dựng tổ chức lại đất nước và tích lũy chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới 1954 – 1959

 

8.       Không có gì quý hơn độc lập tự do : Giai đoạn 1960 – 1969 / Đỗ Hoàng Linh biên soạn. – H. : Văn học, 2013. – 459tr. ; 21cm.

– (Tủ sách Danh nhân Hồ Chí Minh)                                                                                                                 

Kí hiệu :        959.704

                                                                                                                                      NG558M 

          Ghi lại toàn bộ hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo , chỉ đạo sáng suốt, khéo léo trong việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại giai đoạn từ 1960 đến 1969

Nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu chuyên đề sách: “Hồ Chí Minh – Hành trình 79 mùa xuân” nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh của đông đảo tầng lớp nhân dân, đặc biệt là khuyến khích thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước làm theo tấm gương của Bác, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, làm chủ cuộc sống, trung với nước, hiếu với dân.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

 

                                                                                                                                                          Chu Thị Hạnh

                                                                                                                                                      Phòng Nghiệp vụ  

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP