• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Những trận đánh làm nên lịch sử (Kỷ niệm 43 năm ngày thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2018)
Ngày xuất bản: 24/04/2018 7:34:05 SA

 

          Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Đó là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Suốt 30 năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, cả dân tộc kiên cường chiến đấu hy sinh để đi tới thắng lợi trọn vẹn “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, “Bắc Nam sum họp”…

 

 

 

 

Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc. Chiến thắng 30/4/1975 là chiến thắng của nội lực Việt Nam, của truyền thống văn hoá dân tộc, của sự lãnh đạo tài tình, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, đồng thời là sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Mỹ.

         Hòa chung không khí kỷ niệm 43 năm ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (30/4/1975 – 30/4/2018) và ngày Quốc tế lao động 01/5. Với  ý nghĩa đó, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, bất khuất, tự lực tự cường của ông cha, khơi gợi lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình độc lập cho dân tộc, Thư viện tỉnh Yên Bái xin giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề tài liệu: “Những trận đánh làm nên lịch sử”. Chuyên đề gồm hơn 50 tài liệu hiện đang được trưng bày trực quan tại phòng Đọc tổng hợp, tầng 2 của Thư viện tỉnh Yên Bái. Nội dung chuyên đề tuyên truyền sâu rộng để cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc về thắng lợi, ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công nổi dậy đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước tinh thần cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                 Lò Thị Thao

                  Phòng phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP