• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Việt Nam - Đổi mới và hội nhập
Ngày xuất bản: 22/08/2016 8:24:16 SA

68 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đất nước Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng. Thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, tạo được những tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiến bộ và công bằng xã hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận dân cư được cải thiện rõ rệt. Việt Nam kiên trì phấn đấu đẩy lùi và làm thất bại chính sách bao vây cấm vận, cô lập Việt Nam của các thế lực thù địch, tạo được môi trường quốc tế, khu vực thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. 

         Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chuyên đề sách: “Việt Nam - Đổi mới và hội nhập”

 

Chuyên đề giới thiệu 54 tài liệu là sách báo, tạp chí, tư liệu, tranh ảnh... trưng bày tại Phòng Trưng bày – Triển lãm của Thư viện tỉnh Yên Bái. Nội dung chuyên đề khẳng định tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Những thành tựu đã đạt được trong 68 năm xây dựng và bảo vệ đất nước; Những bài học lớn về xây dựng Chính quyền của dân, do dân, vì dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần cải thiện và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Phạm Lan Hương

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP