• Loading...
Bạn hãy đọc sách đi! Và mong sao trong đời bạn sẽ không có ngày nào mà bạn không đọc dù chỉ một trang sách mới (C.Pautốpxki)
 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày xuất bản: 12/06/2018 9:23:30 SA

         Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

        Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948 – 11/6/2018.

         Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng gửi đến bạn đọc cuốn sách “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tác giả Nguyễn Phương tuyển chọn và hệ thống, sách được Nhà xuất bản Hồng Đức phát hành năm 2018, dày 366 trang, khổ 17 x 27cm.

         Nội dung cuốn sách gồm 3 phần

         Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào thi đua yêu nước

         Phần thứ hai: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

         Phần thứ ba: Văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

        Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

                                                                            Nguyễn Thị Thu Thủy

                                                                           Phòng XDPT và PVLĐ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

KẾT NỐI WEBSITE

LƯỢT TRUY CẬP