• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia (Henry David Thoreau)
 
40 năm đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng
Ngày xuất bản: 15/08/2016 8:05:41 SA

 Trước lúc đi xa, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã nhận định: “Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta.Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất…”. Thực hiện theo di chúc của Người, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

 Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản cuốn sách: “40 năm đại thắng mùa Xuân 1975-– Bản hùng ca toàn thắng”. Sách có 416 trang và gồm 5 phần chính:

 

Phần I: Chủ trương và diễn biến

Phần II: Đại thắng mùa Xuân 1975 - Bản hùng ca toàn thắng

Phần III: Ý nghĩa và những bài học của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Phần IV: Thế giới ca ngợi đại thắng mùa Xuân 1975.

Phần V: Mỹ, ngụy thừa nhận thất bại.

Năm tháng trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX.

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Nguyễn Thị Thái

Phòng Nghiệp vụ

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP