• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Người)
Ngày xuất bản: 12/08/2016 7:56:21 SA

Sổ  tay  học  tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Người.  - H. : Chính trị - Hành chính, 2012. – 443tr. ; 27cm

Ký hiệu : VT6182

Năm năm qua, Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

           Nhằm cung cấp kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và sinh hoạt tại các cơ quan, đơn vị , Thư viện tỉnh Yên Bái  giới thiệu đến bạn đọc tài liệu “Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính xuất bản

Nội dung tài liệu được chia thành năm phần với 5 nội dung sau :

Phần I :    Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi sinh ra,  

                            các giai đoạn hoạt động, giai đoạn lãnh đạo đến khi qua đời

Phần II :   Toàn văn bản Tuyên ngôn độc lập và Di chúc của

                             Chủ tịch  Hồ Chí Minh được công bố năm 1969

Phần III :  Nội dung học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và những mẩu

                             chuyện đạo đức về Người

Phần IV:   Tuyển tập các bài phát biểu và lời dạy của Bác đối với  

                             thanh thiếu niên và lực lượng vũ trang

Phần V :   Các nhà lãnh đạo trong nước viết về Chủ tịch Hồ Chí

                            Minh. Điếu văn của Ban Chấp hành Đảng Lao động

                            Việt Nam. Các chính khách và bạn bè Quốc tế viết  về

                             Chủ tịch Hồ Chí  Minh

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Bộ Chính trị có Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí  Minh”  là tài liệu rất cần thiết và bổ ích, góp phần giúp cho việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội

Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

 

Chu Thị Hạnh

         Phòng Nghiệp vụ        

 

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP