• Loading...
Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời = "For books are more than books, they are the life, the very heart and core of ages past, the reason why men worked and died, the essence and quintessence of their lives" (Marcus Tullius Cicero)
 
Đảng bộ tỉnh Yên Bái - Những chặng đường vinh quang
Ngày xuất bản: 04/06/2020 1:21:39 SA

 

          Ngày 30/6/1945, Đảng bộ tỉnh Yên Bái được thành lập. Trải qua 75 năm, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã không ngừng trưởng thành và phát triển. Qua 18 kỳ Đại hội, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy sức mạnh đại đoàn kết, triển khai và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng, lãnh đạo và đạt được thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

 

 

         Kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái, với mục đích nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Thư viện tỉnh Yên Bái trưng bày chuyên đề “Đảng bộ tỉnh Yên Bái – Những chặng đường vinh quang”. Chuyên đề giới thiệu 50 tài liệu về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, những thành tựu đã đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

          Chuyên đề được trưng bày tại Tầng 1 - Thư viện tỉnh Yên Bái

          Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

                                                                   Chu Thị Hạnh

                                                                    Phòng Địa chí

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP