• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020)
Ngày xuất bản: 12/05/2020 3:31:56 SA

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cuộc đời của Người là tấm gương sáng ngời về nghị lực và phẩm chất đạo đức, là biểu tượng cho những gì cao đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Trong những ngày tháng 5 lịch sử, triệu triệu trái tim Việt dù đang sinh sống, học tập và làm việc ở năm châu, bốn bể cũng đều hòa chung nhịp đập, hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020), Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số cuốn sách hay viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

1. Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ

        

 

 

 

- Tác giả: Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn

- Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

- Năm xuất bản : 2015

- Khổ sách : 21cm, 203 trang

- Kí hiệu sách : VV47987

   MT34659;MT34660;MT34661;

 

Nội dung: Tổng hợp lại những sự kiên lịch sử có tích chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nhân dân ta vững bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Nội dung sách cũng một lần nữa khẳng định, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng, đường lối cùng với tình thương yêu bao la để lại cho nhân dân ta vẫn còn sức sống bất diệt. Những tư tưởng ấy, tình yêu thương ấy vẫn sáng chói và soi đường cho chúng ta bước tiếp trong công cuộc phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế.      

 

2. Hồ Chí Minh sáng tạo, đổi mới

 

 

  

 

- Tác giả: Bùi Đình Phong

- Nhà xuất bản: Tổng hợp

- Năm xuất bản : 2015

- Khổ sách ; 24cm, 432 trang

- Kí hiệu sách: VT7037

  MT36897;   MT36898; MT36899


 

  

Nội dung: sách chia làm 7 chương

Chương 1 : Theo đúng đường lối nhân dân

Chương 2 : sáng tạo trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chương 3 : Nhà cách mạng sáng tạo về Đảng cộng sản

Chương 4 : Sáng tạo của Hồ Chí Minh về văn hóa

Chương 5 : Chân lý là cái gì có lợi cho dân

Chương 6 : Thắng lợi của cách mạng tháng Tám hiện thực hóa sáng tạo Hồ Chí Minh

Chương 7 : Hồ Chí Minh - Người khởi xướng sự nghiệp đổi mới

 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những bài học quý giá

 

 

  

 

- Tác giả: Nguyễn Văn Khoan

- Nhà xuất bản : Công an nhân dân

- Năm xuất bản : 2019

- Khổ sách : 21cm,  95 trang

- Kí hiệu sách : VV52682

   MT50228; MT 50229; MT50230

 

Nội dung: Tư liệu cuốn sách được được lấy từ các nguồn trong và ngoài nước, thông qua những vấn đề như đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa xã hội… từ đó làm tỏa sáng sự tinh tế, minh triết của Người trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê Nin trong thực tiễn. Cuốn sách góp thêm tiếng nói vào tuyên truyền, thúc đẩy Cuộc vận động Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

4. Phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

    

 

 

 

 

- Tác giả: Phan Tuyết - Mai Quý Dân sưu tầm, tuyển chọn

- Nhà xuất bản : Hồng Đức

- Năm xuất bản : 2018

- Khổ sách : 19cm, 250 trang

- Kí hiệu sách : VV52118

  MT48407; MT48408; MT48409

 

 

Nội dung : Sách chia làm 3 phần

Phần 1 : Học tập phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

Phần 2 : Một số bài viết, bài nói, thư của Bác Hồ thể hiện phong cách lãnh đạo của Người

Phần 3 : những chuyện kể về phong cách lãnh đạo của Bác Hồ

 

5. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

   

 

 

 

 

- Tác giả : Nguyễn Trọng Nghĩa

- Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân

- Năm xuất bản: 2019

- Khổ sách: 21cm, 416 trang

- Kí hiệu sách : VV52707

   MT50348; MT50349; MT50350

 

    Nội dung: sách chia làm 3 phần

Phần 1 : Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh sự kết tinh bản lĩnh và trí tuệ của Người

Phần 2 : Nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phần 3 : Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

      Tài liệu hiện đang phục vụ bạn đọc Phòng Đọc (tầng 2) và Phòng Mượn (tầng 1) của Thư viện tỉnh Yên Bái.

              Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

      Hồng Diên

Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP