• Loading...
Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia. (Henry David Thoreau)
 
Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021)
Ngày xuất bản: 04/08/2021 9:00:11 SA

 

Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2021), nhằm tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công, sự phát triển và trưởng thành của Công an nhân dân Việt Nam, Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số tài liệu về Công an nhân dân Việt Nam hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh.

 

1. 75 năm ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020)

 

 

 

 

 

 

 

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản: 2020

Khổ: 24 cm; 159 trang

Kí hiệu sách:

VT8488; MT53177; MT53178

 

 

Nội dung: Cuốn sách giới thiệu về lực lượng Công an nhân dân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 -19/8/2020)

 Sách gồm ba phần:

          Phần thứ nhất: 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của công an nhân dân Việt Nam (1945 – 2020).

          Phân thứ hai: 15 năm thực hiện ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (2005-2020).

       Phần thứ ba: Công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn mới.

 

2. Bác Hồ với  Ngành Công an

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2017

Khổ: 21 cm; 167 trang

Kí hiệu sách:

VV50562; MT43552;  MT43553; MT43554

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với ngành công an;  sách sẽ cho ta thấy sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác vào sự lớn mạnh của ngành công an nhân dân; tình cảm lớn lao của Bác dành cho các chiến sĩ công an; giúp cho mọi tầng lớp xã hội càng thấm thía hơn những ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy của người…

            Sách gồm hai phần:

 

                  Phần I: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ về ngành công an

             Phần II: Những chuyện kể về Bác Hồ với chiến sĩ công an.        

 

 

3. Văn hóa ứng xử của người cảnh sát nhân dân: Sách chuyên khảo

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Hải Lâm

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2020

Khổ: 21 cm; 294 trang

Kí hiệu sách: LD107703; LD107704

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương:

 

            Chương I: Nhận thức chung về văn hóa giao tiếp, ứng xử.

            Chương II: Văn hóa giao tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân dân.

          Chương III: Những tình huống cụ thể trong giao tiếp, ứng xử của người cảnh sát nhân dân.

 

 

4. Nữ cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân học tập và làm theo lời Bác

 

 

 

 

 

 

Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: Công an nhân dân

Năm xuất bản: 2020

Khổ: 21 cm; 399 trang

Kí hiệu sách: LD107701; LD107702

 

 

 

 

Nội dung: Cuốn sách tập hợp những bài viết về một số tập thể, cá nhân nữ cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân có nhiều thành tích trong công tác. Họ là hiện thực hóa sống động của việc không ngừng học tập và làm theo lời Bác. Cuốn sách là tài liệu tham khảo giúp bồi dưỡng khát vọng nghề nghiệp, khát vọng không ngừng học tập, nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, không ngừng hoàn thiện bản thân trên tất cả mọi mặt đối với cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân.

    Thư viện tỉnh Yên Bái xin trân trọng giới thiệu!       

                        

Trần Thị Hải

                                        Phòng Phục vụ bạn đọc

XE THƯ VIỆN LƯU ĐỘNG

THƯ VIỆN VIDEO

LƯỢT TRUY CẬP